نوشته‌ها

تنظیم شیر هیدرولیک دو بوبین بلین Blain آلمان

تنظیم شیر هیدرولیک دو بوبین بلین Blain آلمان

,
تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان: در این فیلم یک یونیت هیدرولیک که برای هوم لیفت یا آسانسور خانگی ساخته شده است، همراه با تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان مورد بررسی قرار می گیرد. در این یونیت هیدرولیک از پمپ اسکرو و موتور غوطه ور استفاده شده است، یعن…