در رابطه با محاسبه نیروی جک هیدرولیک دوستان تماس های زیادی می گیرند که در این فایل روش محاسبه نیروی جک را به شما توضیح میدهم.

 

محاسبه نیروی جک هیدرولیک

یک فرمول اولیه برای محاسبه نیروی جک وجود دارد.

P=F/A ( فشار= نیرو ÷ سطح مقطع )

P : فشار

F : نیرو

A : سطح مقطع

منظور از سطح مقطع همان مساحت پشت پیستون یا مساحت داخل سیلندر است. مساحت داخل سیلندر یا پشت پیستون را برای جک های دو طرفه استفاده می کنیم، زمانی که جک ما یک طرفه ( شناور ) بود، مساحت شافت را حساب می کنیم. نکته قابل توجه در محاسبه نیروی یک جک واحد های فشار و مساحت می باشد.

برای بدست آوردن نیرو بر حسب کیلوگرم باید

یکای فشار بر حسب bar

و یکای سطح مقطع ( مساحت ) بر حسب سانتی متر مربع باشد. اگر یکا ها چیز دیگری بود حتما باید به این واحد ها تبدیل شود.

 

بر اساس فرمول اولیه که توضیح دادم، فرمول زیر را داریم:

F =P×A ( نیرو = فشار × مساحت ).

یعنی مساحت را حساب کرده و ضرب در فشار کاری پمپ می کنیم.

محاسبه نیروی جک هیدرولیک همراه با فیلم آموزشی

روش محاسبه نیروی جک هیدرولیک

حالا یک مثال ساده می زنم تا مفاهیم بهتر درک بشه.

یک سیلندر داریم به قطر ۱۰ سانتی متر، برای محاسبه مساحت از فرمول زیر استفاده می کنیم ( قطر × قطر × ۳/۱۴ ÷ ۴ ) A=10×۱۰×۳/۱۴÷۴

که جواب می شود ۷۸/۵ سانتی متر مربع.

فشار کاری را بر اساس ۱۵۰ bar می گیریم که یک فشار کاری معمول در سیستم های هیدرولیک می باشد.

پس نیروی ما بر اساس فرمول بالا می شود،

۱۵۰bar*78/5cm²=۱۱۷۷۵ kg

شما می توانید به همین سادگی نیروی یک جک را محاسبه نمایید.

فقط توجه داشته باشین برای بدست آوردن نیروی جک حتما فشار بر حسب bar و مساحت بر حسب سانتی متر مربع باشد.