تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان:

در این فیلم یک یونیت هیدرولیک که برای هوم لیفت یا آسانسور خانگی ساخته شده است، همراه با تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
در این یونیت هیدرولیک از پمپ اسکرو و موتور غوطه ور استفاده شده است، یعنی پمپ و الکتروموتور داخل روغن غوطه ور می باشند.

تنظیم شیر هیدرولیک دو بوبین بلین Blain آلمان

تنظیم شیر هیدرولیک دو بوبین بلین Blain آلمان

یکی از مزیت های پمپ های اسکرو صدای بسیار کم می باشد. که در اصطلاح به این پمپ ها، پمپ های بدون صدا یا سایلنت گفته می شود.

این پمپ ها بیشتر در مکانهای استفاده می شود که باید محیط بدون صدا باشد و به همین خاطر بیشتر در آنسانسور های خانگی از پمپ های اسکرو استفاده می شود. پمپ های اسکرو جریان روغن آرام و پیوسته ای دارند.

الکتروموتور های غوطه:

الکتروموتور های غوطه ور نیز به علت قرار گرفتن داخل روغن صدای کمی ایجاد می کنند. الکتروموتور استفاده شده در این یونیت ۲٫۹ کیلو وات ۳ فاز می باشد و پمپ ۳۰ لیتر است. شیر استفاده شده، شیر دو بوبین بلین آلمان می باشد، شامل دو بوبین به نام های بوبین D و بوبین A

در فیلم تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان توضیح داده شده است. و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان فیلم را تماشا کنید.